Cách Sử Dụng Hàm ROMAN Và ARABIC Trong Excel

Làm sao để chuyển đổi chữ số la mã sang số thông thường (tiếng Ả Rập) và cả cách chuyển số bình thường sang chữ số la mã. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn công thức cực kì đơn giản và dễ sử dụng để thực hiện trong Excel và sẽ giúp bạn tiết kiệm được những phiền phức khi ghi nhớ các chữ số La Mã. Hãy cùng mình tìm hiểu nhé!

Hàm ROMAN

Ý nghĩa:

Là hàm chuyển đổi một chữ số Ả Rập (1,2,3,4,...) sang chữ La Mã (I,II,II,IV,V…,) dưới dạng văn bản.

Cú pháp: ROMAN(number, [form])

Trong đó:

  • Number: là số ả Rập bạn muốn chuyển đổi.
  • Form: là một số chỉ định dạng số La mã bạn muốn. Số La Mã kiểu từ cổ điển phạm vi để giản thể, trở thành ngắn gọn hơn là giá trị của biểu mẫu tăng. Những dạng chuyển ta có như sau:
    • 0, TRUE hoặc để trống – dạng phổ thông.
    • 1, 2, 3 – dạng ngắn gọn hơn.
    • 4 hoặc FALSE – dạng giản thể

Chú ý: Với số âm và số lớn hơn 3999, giá trị trả về là #VALUE!

Ví dụ: 

Để chuyển số 499 thành kiểu La Mã, ta sử dụng 1 trong những công thức như sau:

=ROMAN(999,0) => CMXCIX

=ROMAN(999,1) => LMVLIV

=ROMAN(999,2) => XMIX

=ROMAN(999,3) => VMIV

 =ROMAN(999,4) => IM

Hình dùng hàm roman

HÀM ARABIC

Ý nghĩa: Hàm ARABIC là hàm chuyển đổi chữ số La Mã (I,II,II,IV,V…,) thành chữ số Ả Rập (1,2,3,4,...).

Cú pháp: ARABIC(text)

Trong đó: Text: là chữ số La Mã cần chuyển. Nếu kí tự đó không phải chữ số La Mã, hàm ARABIC trả về #VALUE!

Ví dụ: 

Ta muốn chuyển số la mã: I,V,X,L sang số Ả Rập ta nhập công thức như sau:

=ARABIC(I) => 1

=ARABIC(V) => 5    

=ARABIC(X) => 10
                                                                                             Hình dùng hàm Arabic

Video hướng dẫn thực hành 

 

Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong hai hàm chuyển đổi chữ số Ả Rập sang Chữ số La Mã và ngược lại. Chúc các bạn thực hiện thành công và không quên đánh giá bài viết mình nhé!

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt