Cách Sử Dụng Hàm Xlookup Trong Google Sheet

Xlookup là hàm dò tìm mang đến sự thay thế mạnh mẽ cho một trong những hàm phổ biến nhất của Excel. Hàm mới này giải quyết một số hạn chế của VLOOKUP và thêm chức năng khác. Tuy nhiên trong Google Sheet thì không có tồn tại hàm Xlookup, nhưng thay vào đó vào nhiều hàm với chức năng gần giống Xlookup để dò tìm đối tượng hiệu quả, hãy cùng mình tìm hiểu thông qua bài viết này nhé!

Video Hướng Dẫn

Ví dụ minh hoạ

Tải file thực hành tại đây.

Ta có bảng dữ liệu như bên dưới:

bảng dữ liệu

Để tra cứu Đơn giá của mã hàng được cho biết dựa vào bảng dữ liệu bên trái trong Google Sheet, ta có các cách sau:

Cách 1: Sử dụng hàm Index trong Google Sheet

Cú pháp hàm: INDEX(tham chiếu, số_hàng, [số_cột], [số_vùng])

Tại ô G5, bạn nhập công thức như sau: =INDEX($C$5:$C$11;MATCH(G4;$B$5:$B$11;0))

Giải thích: INDEX: Lệnh hàm.
                  $C$5:$C$11: Vùng dữ liệu trả về kết quả.
                  MATCH: Tìm vị trí của đối tượng cần tìm trong bảng dữ liệu.
                  G4: Đối tượng dò tìm.
                  $B$5:$B$11: cột dữ liệu chứa đối tượng dò tìm.
                  0: Trả về kết quả dò tìm chính xác.

hình dùng hàm Index

Cách 2: Dùng hàm VLOOKUP

Cú pháp hàm: VLOOKUP (khóa_ tìm kiếm, phạm vi, chỉ mục, [kiểu dò tìm])

Tại ô G5, ta nhập công thức như sau: =VLOOKUP(G4;$B$5:$C$11;2;0)

Giải thích: VLOOKUP: Lệnh hàm
                  G4: Đối tượng dò tìm.
                  $B$5:$C$11: Vùng dữ liệu sẽ tìm kiếm cho đối tượng dò tìm và giá trị trả về.
                  2: Vị trí cột dữ liệu sẽ trả về kết quả.
                  0: Tìm kiếm kết quả chính xác.

hình dùng hàm vlookup

Cách 3: Dùng hàm FILTER

Tại ô G5, bạn nhập công thức như sau: =FILTER($C$5:$C$11;$B$5:$B$11=$G$4)

Giải thích: FILTER: Lệnh hàm
                  $C$5:$C$11: Vùng chứa giá trị trả về.
                  $B$5:$B$11: Vùng chứa điều kiện.
                  $G$4: Điều kiện.

hình dùng hàm filter

Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách sử dụng hàm Xlookup trong Google Sheet. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho bạn. Trân trọng !!!

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt