Cách Sử Dụng Nhiều Công Thức Trong 1 Ô Excel

Trong bài ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu cách sử dụng 1 lúc nhiều công thức trong 1 ô Excel. Việc này sẽ giúp các bạn tối ưu hóa công việc một cách hiệu quả hơn rất nhiều.

Video hướng dẫn 

Sử dụng nhiều công thức trong 1 ô

Ví dụ ở đây mình có doanh thu của 10 bạn Sinh viên. Bây giờ mình muốn tính tổng và tính trung bình của 10 nhân viên này.

ví dụ

Đầu tiên các bạn sẽ tiến hành gộp 2 ô lại làm 1 cho dễ nhìn và dễ biểu diễn bằng cách bôi đen 2 ô cần gộp rồi vào thẻ Home chọn Merge & center, đồng thời kéo dãn ô đó ra cho rộng rãi.

gộp

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhập hàm công thức để đồng thời vừa tính Tổng và tính Trung bình cộng. Trong đó đầu tiên là 1 lệnh khai báo 1 cái chuỗi để thông báo, tiếp theo là các bạn & với 1 hàm tính tổng là hàm Sum bằng cách khai báo tên hàm rồi bôi đen vùng cần tính sau đó thêm hàm Char(10) để thêm chuỗi rồi tiếp tục khai báo thêm 1 thông báo cho tính trung bình rồi dùng hàm Average để tính trung bình như hàm Sum.

Ví dụ bài này sẽ là: Các bạn sẽ nhập công thức như sau ="Tổng doanh thu là: "&SUM(D5:D14)&CHAR(10)&"Doanh thu trung bình là: "&AVERAGE(D5:D14)

công thức

Nó sẽ bị lệch do kiểu hiển thị các bạn có thể vào thẻ Home chọn Wrap text để nó chỉnh thành 2 dòng rồi sang căn lề cho đẹp hơn.

căn lề

Nếu các bạn muốn làm tròn hàm trung bình để không phải lấy hàm thập phân thì các sẽ lồng thêm 1 cái hàm Text vào hàm Average rồi thêm 1 thành phần sau hàm Average là “#” để làm tròn.

Ví dụ cho bài trên sẽ là: ="Tổng doanh thu là: "&SUM(D5:D14)&CHAR(10)&"Doanh thu trung bình là: "&TEXT(AVERAGE(D5:D14),"#")

làm tròn

Còn nếu các bạn muốn lấy 2 chữ số ở hàm thập phân thì các bạn chỉ cần đổi # thành #.00 trong hàm Text là được.

Ví dụ trong bài sẽ là: ="Tổng doanh thu là: "&SUM(D5:D14)&CHAR(10)&"Doanh thu trung bình là: "&TEXT(AVERAGE(D5:D14),"#.00")

2 số

Hàm Sum cũng tương tự như vậy. Nếu các bạn muốn thêm đuôi #.00 giống chữ số thập phân thì các bạn cũng lồng hàm Text vào tương tự.

Ví dụ trong bài sẽ là: ="Tổng doanh thu là: "&TEXT(SUM(D5:D14),"#.00")&CHAR(10)&"Doanh thu trung bình là: "&TEXT(AVERAGE(D5:D14),"#.00")

sum

Giờ các bạn có thể thay đổi dữ liệu gốc tùy ý. Nó sẽ tự cập nhật. Khi các bạn có số có 4 chữ số mà các bạn muốn chuyển thành phần nghìn cho dễ nhìn thì các bạn chỉ cần đổi #.00 lúc nãy thành #,##0.00 là được.

Ví dụ trong bài này sẽ là: ="Tổng doanh thu là: "&TEXT(SUM(D5:D14),"#,##0.00")&CHAR(10)&"Doanh thu trung bình là: "&TEXT(AVERAGE(D5:D14),"#.00")

nghìn

Thì ở đây mình đã kết hợp 2 công thức với nhau. Các bạn hoàn toàn có thể lồng thêm nhiều công thức khác bằng cách thêm toán tử & vào giữa các công thức là được.

Chúc các bạn thành công.

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt