Cách Trích Xuất Một Phần Của Chuỗi Văn Bản Từ Ô Trong Excel

Microsoft Excel rất tuyệt khi làm việc với cả số và văn bản, nhưng nếu sử dụng cả hai trong cùng một ô, bạn có thể gặp một số khó khăn. May mắn thay, bạn có thể trích xuất số hoặc văn bản từ các ô để làm việc với dữ liệu của mình hiệu quả hơn. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách trích xuất một phần của chuỗi văn bản từ ô trong excel. Hãy cùng mình tìm hiểu phía bên dưới nhé!

Video Hướng Dẫn

Ví dụ 1: Trích xuất chuỗi con từ trái, giữa hoặc phải bằng cách sử dụng công thức

Tải file thực hành tại đây.

Ví dụ: Ta có bảng dữ liệu bên dưới:

hình dữ liệu cơ bản

Giả sử, ta muốn trích xuất 3 kí tự đầu dữ liệu làm mã cột CODE

Bạn gõ công thức sau: =LEFT(B3,3)

Giải thích: Left: Hàm dùng để cắt chuỗi kí tự bên trái chuỗi văn bản.
                  B3: Ô chứa chuỗi văn bản.
                  3: Số kí tự muốn lấy.

hình ảnh dùng hàm left căn bản

Tiếp theo, ta muốn trích xuất 3 kí tự giữa ở dữ liệu làm mã ID1.

Bạn gõ công thức sau: =MID(B3,5,3)

Giải thích: MID: Hàm dùng để cắt chuỗi kí tự ở giữa chuỗi văn bản.
                  B3: Ô chứa chuỗi văn bản.
                  5: Vị trí bắt đầu cần cắt chuỗi kí tự.
                  3: Số kí tự muốn lấy.

hình ảnh dùng hàm mid căn bản

Tiếp theo, ta muốn trích xuất 3 kí tự bên phải dữ liệu làm mã ID2.

Bạn gõ công thức sau: =RIGHT(B3,3)

Giải thích: RIGHT: Hàm dùng để cắt chuỗi kí tự bên phải chuỗi văn bản.
                  B3: Ô chứa chuỗi văn bản.
                  3: Số kí tự muốn lấy.

hình ảnh dùng hàm right căn bản

Ví dụ 2: Trích xuất kí tự từ Email

Ví dụ: Ta có bảng dữ liệu như bên dưới:

hình dữ liệu email

Giả sử, ta muốn trích xuất Tên hộp thư ra từ địa chỉ email.

Bạn gõ công thức sau: =LEFT(C3,SEARCH("@",C3,1)-1)

Giải thích: Left: Hàm dùng để cắt chuỗi kí tự bên trái chuỗi văn bản.
                  C3: Ô chứa chuỗi văn bản.
                 SEARCH: Hàm để tìm kiếm số kí tự muốn lấy ra từ chuỗi. Với kí tự cần tìm là "@" và muốn lấy số kí tự trước kí tự "@" ta trừ thêm 1.

Tiếp theo, ta muốn trích xuất ra Tên miền đầy đủ

Các bước thực hiện:

Bước 1: Bạn cần tính vị trí của kí tự "@" trong chuỗi bằng cách gõ công thức sau: =FIND("@",C3,1)

hình công thức tìm vị trí @

Bước 2: Tính tổng độ dài chuỗi kí tự trong ô, bạn gõ công thức sau: =LEN(C3).

hình công thức đếm độ dài kí tự

Bước 3: Lập công thức tính độ dài kí tự Tên miền = Tổng độ dài kí tự chuỗi - Vị trí của kí tự "@"

hình tính độ dài tên miền

Bước 4: Để trích xuất tên miền, bạn nhập công thức như sau: =RIGHT(C3,(LEN(C3)-FIND("@",C3,1)))

hình ảnh trích xuất tên miền đầy đủ

Giả sử, bạn muốn chỉ hiển thị Tên miền riêng của địa chỉ.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tìm vị trí bắt đầu kí tự tên miền riêng đầu tiên: =FIND("@",C3,1)+1

hình ảnh tìm vị trí @

Bước 2: Tìm vị trí bắt đầu kí tự ".com" của địa chỉ: =FIND(".com",C3)

hình ảnh tìm vị trí com

Bước 3: Lập công thức tính độ dài kí tự Tên miền riêng = Vị trí bắt đầu kí tự ".com" - Vị trí bắt đầu kí tự tên miền riêng đầu tiên.

hình ảnh tính độ dài tê miền riêng

Bước 4: Để trích xuất tên miền riêng, bạn gõ công thức sau:

=MID(C3,FIND("@",C3,1)+1,FIND(".com",C3)-(FIND("@",C3,1)+1))

Giải thích: MID: Hàm dùng để cắt chuỗi kí tự ở giữa chuỗi văn bản.
                  C3: Ô chứa chuỗi văn bản.

Ví dụ 3: Trích xuất thời gian ngày, tháng, năm

Ví dụ: Ta có bảng dữ liệu như bên dưới:

hình dữ liệu

Để trích xuất ra giá trị trong cột Ngày, bạn nhập công thức sau: =DAY(A3)

hình trích xuất ngày

Tiếp theo, để trích xuất ra giá trị trong cột Tháng, bạn nhập công thức sau: =MONTH(A3)

Tuy nhiên, hàm MONTH chỉ hiển thị giá trị số tháng; nếu bạn muốn hiển thị tháng thực tế như tháng 2, tháng 3,... Bạn dùng hàm TEXT để thực hiện nhé!

Nhập công thức như sau: =TEXT(A3,"mmmm")

hình ảnh dùng hàm text hiển thị cho tháng

Tiếp theo, để trích xuất ra giá trị trong cột Năm, bạn nhập công thức sau: =YEAR(A3)

hình trích xuất năm

Tiếp theo, để trích xuất ra giá trị trong cột Thứ, bạn nhập công thức sau: =WEEKDAY(A3).

Mặt khác, để hiển thị Thứ dạng kiểu Text, bạn gõ công thức sau: =TEXT(A3,"dddd")

hình dùng hàm text tính thứ

Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách trích xuất một phần của chuỗi văn bản từ một ô Excel. Hi vọng các bạn thực hiện thành công!
 

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt