In Hàng Loạt Phiếu Lương Của Nhân Viên Trong 1 Lệnh In

Đối với các doanh nghiệp số lượng nhân viên lớn muốn theo dõi chi tiết tiền lương cho từng hay muốn bảo mật về thông tin tiền lương của từng nhân viên trong doanh nghiệp, các doanh  nghiệp thường sử dụng phương pháp lập phiếu lương cho nhân viên. Tuy nhiên hầu hết kế toán  hiện nay đang gặp phải rất nhiều lúng túng trong việc lập phiếu lương tự động như thế nào? Trong bài viết hôm nay SAO VIỆT sẽ hướng dẫn các bạn cách lập phiếu lương hoàn toàn tự động  với các bước cụ thể như sau:

Đầu tiên các bạn tổ chức thiết kế 1 File hoàn chỉnh, gồm 1 sheet là "BangLuong", 1 sheet tên là "InPhieuLuong", tại sheet "InPhieuLuong" các bạn lập sẵn công thức dò tìm các chỉ tiêu  theo mã, như hình  bên dưới, và chúng ta chỉ có 2 việc để làm, một là lệnh tự động điền Mã NV vào ô D6, hai là lệnh in phiếu ra

Tổ chức File tính lương

B1. Các bạn mở chương trình soạn thảo code trong VBE

Nhấn tổ hợp phím Alt+F11 hoặc vào thẻ Developer-> Visual Basic (hoặc  ViewCode) Nếu bạn nào chưa biết cách thì tham khảo bài viết này nhé "VBA CĂN BẢN BÀI 01"

    Cách mở cửa sổ saonj thaor code

B2. Mở cửa sổ soạn thảo code của Sheet BangLuong ra như hướng dẫn tại bảng sau

Code tạo phiếu in lương hàng loạt

B3. Copy đoạn Code này và dán vào cửa sổ Code

Dim n as long
   n = Sheets("BangLuong").Range("D1000").End(xlUp).Row
    If Target.Row >= 9 And Target.Column = 2 And Activecell<>"" Then
          For i = 9 To n
                   With Sheets("InPhieuLuong")
                           .Range("C6") = Sheets("BangLuong").Range("B" & i)
                            .PrintOut from:=1, To:=1, copies:=1
                    End With
           Next
End If

B4: Tắt cửa sổ soạn thảo Code và lưu lại file dưới dạng .xlsm như sau

Vào File-> Save as, tại mục File Type, chọn định dạng .xlsm như hình dưới

    Lưu định dạng File Macro

Sau khi lưu xong, mở sheet "BangLuong" lên và thực hiện như sau:

  1. Chọn máy in
  2. Chọn chuột vào ô bất kỳ tại cột B và từ dòng số 9, và thấy máy in sẽ tự in

Bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn lệnh in số lượng phiếu theo kiểm soát của các bạn như in từ trang số mấy đến số mấy, số lượng bản in bao nhiêu tờ. Các bạn quan tâm lập trình VBA có thể tham khảo nhé "LẬP TRÌNH VBA TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO"

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt