[Tự động] Công Cụ Tách Sheet Thành Nhiều File Excel Nhanh

Hướng dẫn sử dụng công cụ để tách từng sheet trong Excel thành từng file Excel riêng biệt, bạn chỉ cần sử dụng mã code macro VBA là xong.

Xem >> Tách Dữ Liệu Thành Nhiều Sheet Trong Excel Tự Động Theo Cột (Thực hiện 5 bước)

tự dộng tách excel sheet thành nhiều file

Để tách nhiều sheet trong một file Excel thành nhiều file riêng biệt. Các bạn chỉ cần làm theo 3 bước hướng dẫn dưới đây

  • Tạo một thư mục trống trên máy tính dùng để chứa các file excel sẽ được tách ra
  • Copy file Excel chứa nhiều sheet cần tách vào thư mục mới tạo
  • Mở file Excel chứa nhiều sheet cần tách, nhấn tổ hợp phím ALT + F11 trong file excel có nhiều sheet cần tách ra thành nhiều file. Excel sẽ tự động mở cửa sổ trình soạn thảo mã lệnh VBA
  • Nhấn vào lệnh Insert --> Module, và copy/dán đoạn code bên dưới vào cửa sổ hiện lên

vba tách sheet excel thành nhiều file khác nhau

Sub Splitbook()
'Update20190816
Dim xPath As String
xPath = Application.ActiveWorkbook.Path
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
For Each xWs In ThisWorkbook.Sheets
    xWs.Copy
    Application.ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=xPath & "\" & xWs.Name & ".xlsx"
    Application.ActiveWorkbook.Close False
Next
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

tự động tách sheet excel thành nhiều file

  • Nhấn phím F5 --> chọn Spitbook --> chọn RUN để chạy đoạn chương trình trên, kết quả bạn sẽ có danh sách các file được tách ra trong thư mục hiện tại

công cụ tách sheet thành nhiều file excel

  • Mở thư mục tạo ở bước trên để xem kết quả

tự động tách excel thành nhiều file excel

Lưu ý: Các bạn phải đặt tên sheet không được trùng tên nhau, nếu trùng tên nhau thì đoạn mã VBA ở trên sẽ không hoạt động được.

Chúc các bạn làm việc tốt

>> Tách Dữ Liệu Thành Nhiều Sheet Trong Excel Tự Động Theo Cột (Thực hiện 5 bước)

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt