Tự Động Tô Màu Dòng Cột Theo Con Trỏ Chuột

Với một bảng tính nhiều dòng nhiều cột nó sẽ làm bạn hoa mắt không biết mình đang chọn dòng nào cột nào. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn tạo tự động ô màu theo con trỏ chuột. Điều này giúp bạn nhập hay kiểm tra dữ liệu không bị nhầm.

Video hướng dẫn

Điều kiện tô màu dòng

Bạn tải file thực hành tại đây.

Đầu tiên bạn bôi đen vùng dữ liệu sau đó kích vào Home chọn Conditional Formating -> Chọn New Rule.

chọn điều kiện

Tiếp theo cửa sổ mới hiện ra bạn chọn dòng Use a formula to determine which cells to format trong ô Format bạn nhập =Row()=Cell("Row") -> chọn Format -> cửa sổ mới hiện ra bạn chọn Fill chọn màu -> ok.

chọn màu

Bây giờ màu đã được tô theo một dòng nhưng khi bạn kích vào dòng khác thì nó chưa nhảy theo bạn có thể bấm F9 để nó chuyển đến nhưng tốn nhiều thời gian để làm tự động nhảy theo con trỏ chuột ta tiếp tục.

Kích chuột phải vào phía dưới Sheet -> chọn view code cửa sổ hiện lên bạn copy phần code bên dưới bỏ vào. Như vậy bây giờ bạn kích đến hàng nào thì hàng ấy đã đổi màu.

Code

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

code đổi màu

Tô màu chọn theo cột

Để tô màu theo cột bạn cũng làm như tô màu theo hàng chỉ cần thay công thức. Đầu tiên bạn cũng vào Home chọn Conditional Formating -> Chọn New Rule. Cửa sổ mới hiện ra bạn chọn dòng Use a formula to determine which cells to format trong ô Format bạn nhập =Column()=Cell("col") -> chọn Format -> cửa sổ mới hiện ra bạn chọn Fill chọn màu -> ok.

tô màu cột

Như vậy bây giờ bạn kích tới đau thì cột và dòng được tô màu đến đó.

Tô màu theo ô

Bây giờ mình tô màu ô nữa là hoàn thành Đầu tiên bạn cũng vào Home chọn Conditional Formating -> Chọn New Rule. Cửa sổ mới hiện ra bạn chọn dòng Use a formula to determine which cells to format trong ô Format bạn nhập =and(Row()=Cell("Row"),Column()=Cell("col")) -> chọn Format -> cửa sổ mới hiện ra bạn chọn Fill chọn màu -> ok.

tô màu ô

Như vậy bây giờ bạn kích vào ô nào thì màu của ô, hàng và cột để đổi màu rất trực quan cho bạn quản lý.

kết quả

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt