Tự Học Tin Học Văn Phòng - Bài 2: Tự Học Excel Cấp Tốc Toàn Tập Từ A Đến Z

Xin chào tất cả các bạn, trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tự học cấp tốc Excel 2019 từ A đến Z. Giúp bạn trở nên tự tin và nắm vững kiến thức khi sử dụng chương trình bảng tính Excel.

Trong video sẽ bao gồm tất cả các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao trong Excel như:

 1. Ribbon trong Excel
 2. Thao tác với bảng tính trong Excel
 3. Các thành phần của bảng tính Excel
 4. Nhập dữ liệu, Nhập công thức
 5. Các kiểu dữ liệu trong Excel
 6.  Các hàm xử lý dữ liệu ngày tháng, thời gian trong Excel
 7. Lọc dữ liệu bằng AutoFilter trong Excel, Hàm trong Excel
 8. Nhóm hàm tra cứu trong Excel, Nhóm hàm thống kê trong Excel
 9. Pivot Table trong Excel
 10. Vẽ đồ thị trong Excel
 11. In ấn trong Excel
 12. Định dạng dữ liệu trong Excel.

Video hướng dẫn

00. Mục lục: (00:00)

01. Ribbon trong Excel: (00:26)

02. Thao tác với bảng tính trong Excel: (07:38)

03. Các thành phần của bảng tính Excel: (18:02)

04. Nhập dữ liệu: (21:02)

05. Nhập công thức: (35:03)

06. Các kiểu dữ liệu trong Excel: (38:04)

07. Các hàm xử lý dữ liệu ngày tháng, thời gian trong Excel: (43:00)

08. Lọc dữ liệu bằng AutoFilter trong Excel: (47:41)

09. Hàm trong Excel: (54:19)

10. Nhóm hàm tra cứu trong Excel: (01:06:24)

11. Nhóm hàm thống kê trong Excel: (01:25:25)

12. Pivot Table trong Excel: (01:33:58)

13. Vẽ đồ thị trong Excel: (01:38:22)

14. In ấn trong Excel: (01:39:54)

15. Định dạng dữ liệu theo điều kiện: (01:43:09)

hình mục lục ExcelDưới đây là một số tài liệu tham khảo cho các bạn cần:

Hướng dẫn giải đề thi MOS Word 2016

 Hướng Dẫn Giải Đề Thi MOS Excel 2016

Hướng dẫn giải đề thi MOS Powerpoint 2016

Tài khoản luyện thi MOS 2016 trên Gmetrix

Giáo trình Word nâng cao

Tài liệu tự học Microsoft Word

Tài liệu tự học Microsoft Excel

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt