Video Hướng Dẫn Cách Tính Toán Và Công Thức Trong Exccel

Chào các bạn, bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính toán trong excel, và áp dụng công thức trong excel. Bài học này gồm các quy tắc thực hiện phép tính, thực hiện phép tính với địa chỉ ô, sao chép công thức,..

Nội dung bài học

I. Các phép tính cơ bản

Cộng (+), Trừ (-), Nhân (*), Chia (/)

II. Quy tắc thực hiện phép tính trong Excel

= Nội dung phép tính chọn Enter, ví dụ: =3+2, Enter sẽ ra kết quả là 5.

III. Thực hiện phép tính với địa chỉ ô

Để thực hiện tính toán trong Excel, thực hiện chủ yếu trên địa chỉ ô, ví dụ: =A1+A5+B13

IV. Sao chép công thức trong excel

Có nhiều cách sao chép công thức sang một ô khác:

  • C1: Chọn ô có công thức, Ctrl + C, sau đó chọn nơi cần dán, Ctrl + V
  • C2: Chọn ô có công thức, di chuyển chuột vào góc dưới bên phải của ô đang chọn, xuất hiện dấu cộng màu đen, giữ chuột trái và kéo
  • C3: Quét chọn từ ô đầu tiên có công thức đến hết vùng cần sao chép, nhấn Ctrl+D (sao chép từ trên xuống) hoặc Ctrl+ R (sao chép từ trái qua phải)

V. Công thức trong excel

Công thức là một tập hợp các phép tính, biểu thức toán học, hàng số, các biến số... Các phép tính cơ bản gồm: + (Cộng), - (Trừ), * (Nhân), / (Chia)

Ví dụ: tại ô A3, nhập công thức =A1+A2-A5+25+SUM(A8:C9) nhấn Enter

Xem video hướng dẫn bài học

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt