2 Cách Dò Tìm Giá Trị Gần Đúng Trong Excel - Hàm Dò Tìm Gần Đúng

Bài toán dưới đây sử dụng cách dò tìm gần đúng trong Excel khi bạn cần thực hiện dò giá trị nhưng giá trị ở bảng dò và giá trị dò không hoàn toàn giống nhau. Ở đây sử dụng 2 cách: 1 là sử dụng công thức mảng, 2 là sử dụng hàm Lookup kết hợp với hàm Len và SUBSTITUTE

Bài tập mẫu dưới đây bao gồm 2 Sheet

 • Sheet 1 chứa danh sách mã hàng và tên hàng

dò tìm gần đúng trong excel

 • Sheet 2 là bảng kết quả cần dò tìm: chú ý ở đây là các mã hàng cần dò tìm từ Sheet 1, tuy nhiên mã hàng không hoàn toàn giống nhau.

2 cách dò tìm gần đúng trong excel

Hướng dẫn các bạn 2 cách để có thể dò tìm giá trị gần đúng như bảng kết quả ở Sheet 2

Cách 1: Sử dụng công thức mảng

Tại ô B2 các bạn nhập vào công thức như sau:

=INDEX(Sheet1!$B$1:$B$100,MIN((IF(ISERROR(MATCH("*"&Sheet1!$A$2:$A$20&"*",Sheet2!A2,)),"",ROW(Sheet1!$A$2:$A$20)))))

Vì đây là công thức mảng nên bạn sẽ phải nhấn CTRL SHIFT ENTER để cho ra kết quả 

 • Hàm INDEX trả về một giá trị hoặc tham chiếu tới một giá trị trong bảng hoặc phạm vi.
  INDEX(array, row_num, [column_num])
 • Hàm MATCH tìm một mục được chỉ định trong phạm vi của ô, sau đó trả về vị trí tương đối của mục đó trong phạm vi này
  MATCH(giá trị tìm kiếm, mảng tìm kiếm, [kiểu khớp])

Cách 2: Sử dụng công thức LOOKUP, kết hợp với hàm LEN và SUBSTITUTE

Tại ô C2 lúc này các bạn sẽ nhập vào công thức như sau:

=LOOKUP(2,1/(LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,Sheet1!$A$2:$A$20,""))),Sheet1!$B$2:$B$20)

Vì đây là công thức Excel bình thường, nên các bạn chỉ cần nhấn ENTER để xem kết quả.

 • Hàm LOOKUP dùng để tra cứu và tham chiếu, khi bạn cần xem một hàng hay một cột và tìm một giá trị từ cùng một vị trí trong hàng hay cột thứ hai.
 • Hàm LEN về số ký tự trong một chuỗi văn bản.
  LEN(văn_bản)
 • Thay thế new_text cho old_text trong chuỗi văn bản. Hãy dùng hàm SUBSTITUTE khi bạn muốn thay thế văn bản cụ thể trong chuỗi văn bản
  SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, [instance_num])

Các bạn có thể tải file thực hành theo bài mẫu trên tại đây

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt