1. Trang chủ
  2. Vẽ SketchUp

VKT012 - SketchUp Nâng Cao

Khóa học VKT012 - SketchUp nâng cao trang bị cho bạn tất cả các kỹ năng để thiết kế và dựng hình 3D với Sketchup. Với sự hướng dẫn từ giáo viên chuyên nghiệp tại Tin Học Sao Việt và các bài tập thực hành thực tế, bạn sẽ có thể tự tin ứng dụng Sketchup vào mọi dự án thiết kế của mình.

VKT011 - SketchUp Cơ Bản

Khoá học Sketchup tại Tin Học Sao Việt là chương trình đào tạo nhằm rèn luyện tư duy, kỹ thuật thiết kế mô hình 3D nội thất, xây dựng bằng Sketchup - Hoàn thiện ý tưởng bản vẽ thiết kế 3D. Học Sketchup giúp học viên nhanh chóng làm việc trong môi trường 3D, diễn họa 3D hoàn chỉnh với rất nhiều tình huống như diễn họa đồ nội thất, diễn họa ngoại cảnh, phối cảnh ánh sáng, nguyên liệu với phần mềm Sketchup.

Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt