Tagged: bieu-do-trong-o

Biểu Đồ Trong Ô Với Công Thức Trong Excel

Excel trong Charts hoàn toàn không phải là biểu đồ, trong trường hợp bạn sẽ không tìm thấy chúng trong menu Charts của Excel.

Chúng thực sự là một công thức mà bạn có thể chèn vào bất kỳ ô trống nào, như bạn thấy trong cột C bên dưới: 

TOP