Tagged: nhap-du-lieu-excel

Mẹo Và Kỹ Thuật Nhập Dữ Liệu Excel

Đôi khi các mã được sử dụng trong mục nhập dữ liệu cần phải được sắp xếp theo một số thứ tự không phải là chữ cái hoặc số. Bạn có thể xác định thứ tự sắp xếp tùy chỉnh trong Công cụ | Tùy chọn | Danh sách tùy chỉnh. Sau đây tôi xin ứng dụng một số mẹo sau đây:

TOP