Tagged: tìm giá trị trùng lặp excel

Tìm Giá Trị Trùng Lặp Trong Excel

Định dạng có điều kiện cũng có thể được sử dụng để xác định các giá trị trùng lặp trong một tập dữ liệu.

Có một sự khác biệt giữa "Xóa các bản sao" (được truy cập từ tab "Dữ liệu") và xác định các giá trị trùng lặp thông qua định dạng có điều kiện.

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

học vi tính văn phòng trung tâm tin học Sao Việt học máy vi tính văn phòng trung tâm dạy tin học văn phòng lớp học máy tính văn phòng khóa học tin học Excel khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy vi tính học vi tính cho người đi làm khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy tính khóa học vẽ Autocad 2D - 3D
TOP