Video Hướng Dẫn Các Đối Tượng Và Thao Tác Cơ Bản Trong Excel - Phần 02

Chào các bạn, tiếp tục bài hướng dẫn về Các đối tượng và thao tác cơ bản trong Excel. Mình sẽ tiếp tục phần 2, ở bài học tiếp theo này mình sẽ tiếp tục học về các chức năng cơ bản như: xoá dòng cột, chèn thêm dòng cột trong Excel, di chuyển dòng cột, dán,.. đặt biệt là cố định dòng cột.

Nội dung bài học

Chào các bạn, video này mình xin giới thiệu phần tiếp theo của bài học

DÒNG, CỘT

Cột (Column) thường ký hiệu bằng chữ cái, Dòng (Row) thường ký hiệu bằng con số.

Chọn cột hoặc dòng

Chọn trỏ chuột vào ngay giữa chữ cái hoặc con số

Chọn nhiều cột, dòng:

  • Chọn liên tục: Chọn 1 cột -> giữ Shift đồng thời chọn cột khác.
  • Chọn không liên tục: Chọn 1 cột -> giữ Ctrl đồng thời chọn cột khác.
  • Xóa: Chọn cột hoặc dòng -> Chuột phải -> Delete (hoặc Ctrl + “dấu -” )
  • Chèn: Chọn cột, dòng -> Chuột phải -> Insert (hoặc Ctrl + “dấu +” )
  • Sao chép: Chọn dòng/cột -> Chuột phải -> Copy (hoặc Ctrl+C)
  • Di chuyển: Chọn dòng/cột -> Chuột phải -> Cut (hoặc Ctrl+X)

Dán:

  1. Ctrl+V để dán đè và thay thế cột khác.
  2. Chuột phải -> Insert Copied Cells (hoặc Insert Cut Cells) -> cách này không thay đổi cột khác mà tự chèn them cột và dán vào.

Ẩn/Hiển thị (Hide/Unhide): Chọn cột/dòng -> Chuột phải -> Hide/Unhide

Giãn dòng, cột: Chọn trỏ chuột vào đường chỉ dưới dòng hoặc bên phải cột.

Cố định dòng/ cột: Chọn vào ô phía dưới dòng sẽ cố định hoặc ô bên trái cột cần cố định -> View -> Freeze panes, Freeze panes.

Xem video hướng dẫn bài học

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt