Video Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Lỗi Trong Excel Và Ví Dụ Cụ Thể nhất

Bài học này Trung tâm tin học Sao Việt giới thiệu các bạn hàm ISNUMBER, hàm ISTEXT, hàm IFERROR và hàm ISERROR để xử lý những lỗi về dữ liệu như #VALUE, #N/A, #NAME!,... trong Excel mà các bạn hay gặp.

Nội dung bài học

Cú pháp hàm ISNUMBER, hàm ISTEXT, hàm IFERROR và hàm ISERROR

Hàm ISNUMBER

Kiểm tra có phải là định dạng Number (Số) / Date (Ngày tháng) hay không         

 • Cú pháp: =ISNUMBER(Giá trị cần kiểm tra)         

Trả về TRUE nếu giá trị đó là định dạng Number hoặc Date. Trả về FALSE nếu giá trị là định dạng Text  

Hàm ISTEXT

Kiểm tra có phải là định dạng kiểu Text/ Kiểu Chữ hay không         

 • Cú pháp: =ISTEXT(Giá trị cần kiểm tra)       

Trả về TRUE  nếu giá trị đó là định dạng Text. Trả về FALSE  nếu giá trị đó không phải là định dạng Text 

Hàm ISERROR

Kiểm tra các giá trị lỗi trong Excel         

 • Cú pháp: =ISERROR(Giá trị cần kiểm tra)         

Trả về TRUE nếu ô đó chứa kết quả bị lỗi. Trả về FALSE  nếu ô đó đúng  

Hàm IFERROR

Dùng để thay thế lỗi bằng 1 giá trị nào đó         

 • Cú pháp: =IFERROR(Ô cần kiểm tra, giá trị muốn trả về nếu có lỗi)          

Trong video hướng dẫn trên mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách sử dụng hàm ISNUMBER, hàm ISTEXT, hàm IFERROR và hàm ISERROR để xử lý lỗi trong Excel.

Hàm ISNUMBER được dùng Kiểm tra  có phải là định dạng  Number (Số) / Date (Ngày tháng) hay không. Hàm ISTEXT Kiểm tra có phải là định dạng kiểu Text / Kiểu Chữ hay không. Hàm ISERROR Kiểm tra các giá trị lỗi trong Excel. Hàm IFERROR dùng để thay thế lỗi bằng 1 giá trị nào đó. Chúng ta cùng xem video để hiểu rõ hơn nha.

Xem video hướng dẫn bài học

Link download bài tập thực hành theo video

Dowload bài tập thực hành

Danh Sách Video hướng dẫn thực hành Office Excel

(Biên soạn: Trung tâm Tin học Sao Việt)

 1. Hướng Dẫn Kỹ Năng In Ấn Bảng Tính Trong Excel
 2. Hướng Dẫn Định Dạng Dữ Liệu Cơ Bản Trong Excel
 3. Hướng Dẫn Định Dạng Dữ Liệu Nâng Cao Trong Excel
 4. Hướng Dẫn Lọc Và Sắp Xếp Dữ Liệu Cơ Bản Trong Excel
 5. Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Tìm Kiếm Và Thay Thế Trong Excel
 6. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Tính Tổng Trong Excel
 7. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm SUBTOTAL Đơn Giản Trong Excel
 8. Hướng Dẫn Các Hàm Thống Kê Min, Max, Avagare, Sum Trong Excel
 9. Hướng Dẫn Bộ Hàm Count Trong Excel
 10. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Số Trong Excel
 11. Hướng Dẫn Chi Tiết Các Hàm Xử Lý Thời Gian Trong Excel
 12. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Lỗi
 13. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Chuỗi - Phần 1
 14. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Chuỗi - Phần 2
 15. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Tìm Kiếm HLOOKUP và Hàm VLOOKUP
 16. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm IF Cơ Bản Trong Excel
 17. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm IF Nâng Cao Trong Excel

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt