Video Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Lỗi Trong Excel Và Ví Dụ Cụ Thể nhất

Bài học này Trung tâm tin học Sao Việt giới thiệu các bạn hàm ISNUMBER, hàm ISTEXT, hàm IFERROR và hàm ISERROR để xử lý những lỗi về dữ liệu như #VALUE, #N/A, #NAME!,... trong Excel mà các bạn hay gặp.

Nội dung bài học

Cú pháp hàm ISNUMBER, hàm ISTEXT, hàm IFERROR và hàm ISERROR

Hàm ISNUMBER

Kiểm tra có phải là định dạng Number (Số) / Date (Ngày tháng) hay không         

  • Cú pháp: =ISNUMBER(Giá trị cần kiểm tra)         

Trả về TRUE nếu giá trị đó là định dạng Number hoặc Date. Trả về FALSE nếu giá trị là định dạng Text  

Hàm ISTEXT

Kiểm tra có phải là định dạng kiểu Text/ Kiểu Chữ hay không         

  • Cú pháp: =ISTEXT(Giá trị cần kiểm tra)       

Trả về TRUE  nếu giá trị đó là định dạng Text. Trả về FALSE  nếu giá trị đó không phải là định dạng Text 

Hàm ISERROR

Kiểm tra các giá trị lỗi trong Excel         

  • Cú pháp: =ISERROR(Giá trị cần kiểm tra)         

Trả về TRUE nếu ô đó chứa kết quả bị lỗi. Trả về FALSE  nếu ô đó đúng  

Hàm IFERROR

Dùng để thay thế lỗi bằng 1 giá trị nào đó         

  • Cú pháp: =IFERROR(Ô cần kiểm tra, giá trị muốn trả về nếu có lỗi)          

Trong video hướng dẫn trên mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách sử dụng hàm ISNUMBER, hàm ISTEXT, hàm IFERROR và hàm ISERROR để xử lý lỗi trong Excel.

Hàm ISNUMBER được dùng Kiểm tra  có phải là định dạng  Number (Số) / Date (Ngày tháng) hay không. Hàm ISTEXT Kiểm tra có phải là định dạng kiểu Text / Kiểu Chữ hay không. Hàm ISERROR Kiểm tra các giá trị lỗi trong Excel. Hàm IFERROR dùng để thay thế lỗi bằng 1 giá trị nào đó. Chúng ta cùng xem video để hiểu rõ hơn nha.

Xem video hướng dẫn bài học

Link download bài tập thực hành theo video

Dowload bài tập thực hành

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

học vi tính văn phòng trung tâm tin học Sao Việt học máy vi tính văn phòng trung tâm dạy tin học văn phòng lớp học máy tính văn phòng khóa học tin học Excel khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy vi tính học vi tính cho người đi làm khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy tính khóa học vẽ Autocad 2D - 3D
TOP